Sunday, 3 Jul 2022
Tự do tài chính & Nghỉ hưu sớm

Đức tính tốt để THÀNH CÔNG?

Đức tính tốt để thành công

Có một đức tính tốt để THÀNH CÔNG. Nhất thiết phải có.

Nếu bạn muốn đạt được những thứ to to trong cuộc đời. Bạn cần phải có đức tính này.

Ngoài sự tập trung, nỗ lực chăm chỉ.

Nếu bạn thiếu cái này, thì dù cho bạn có siêng cách mấy. Dù cho bạn có quyết tâm đến mấy. Bạn cũng sẽ chẳng thể tiến xa trong đời.

Đó là sự thỏa mãn. Đó là sự bằng lòng.

Học là quá trình để hiểu: “Mình chẳng biết gì cả”

Càng học nhiều, bạn sẽ thấy mình càng chẳng biết gì về thế giới cả.

Những người mặc dù đã rất rất thành công, nhưng họ luôn thừa nhận mình dốt.

Còn bạn chưa có thành tựu gì không lẽ lại nhận mình khôn?

“Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng nhiều cái tôi càng bé. Hiểu biết càng ít, cai tôi càng to” – Albert Einstein

“Biết thì nói là biết. Không biết thì nói là không biết. Thế mới gọi là biết” -Khổng tử

“Kẻ ngu dốt nghĩ mình thông thái, nhưng người thông thái biết mình ngu dốt” – Anatole France

“Sáu mươi năm trước tôi biết mọi thứ; giờ tôi chẳng biết gì cả; giáo dục là cuộc khám phá không ngừng về sự ngu dốt của chúng ta.” – Will Durant.

Hãy thừa nhận mình ngu. Tại sao?

Hãy suy nghĩ mình còn ngu lắm. Mà bạn có thể còn ngu thiệt.

Tại vì bạn sẽ động lực học thêm cái mới.

Vì ngu nên mới chịu tìm hiểu.

Vì ngu nên mới đi hỏi người khác.

Còn những ai mà cho là mình giỏi rồi, mình OK rồi. Thì đó là điều tai hại.

Bạn sẽ vì cái tôi ngạo mạn mà dừng sự học hỏi.

Bạn cho rằng mình đã đỉnh cao rồi. Bạn cho mình biết nhiều rồi. Học chi nữa -.-

Nên nhớ: “Bạn phải luôn nỗ lực hết sức để có thể đứng yên ở một chỗ.

Đức tính tốt để thành công!

Cho dù hiện tại bạn đã biết nhiều.

Cho dù hiện tại bạn đã có một số thành tựu nhất định. Vậy thì sao?

Thế giới sẽ không ngừng vận động. Một người mà ngưng tìm hiểu cái mới rồi thì cuối cùng cũng sẽ bị bỏ lại phía sau.

Cái ngu sẽ từ đó sinh ra. Dốt ngày càng dốt thêm.

Tại sao không thừa nhận mình ngu?

Bạn sợ người ta chê cười? Thà bị chê, bị cười một lần để mà sửa chữa cái ngu của mình.

Còn hơn đã dốt mà còn giấu. Rồi bạn sẽ bị chê, bị cười cả một đời.

Hãy thừa nhận mình ngu.

Để bạn còn có chút động lực đi chắp, đi vá cái ngu lại.

Và từ đó, bạn mới có thể tiến về phía trước.

“Nếu bạn nghĩ IQ của mình là 160 nhưng thực tế chỉ là 150 thì đó là một thảm họa. Sẽ tốt hơn nếu IQ của bạn là 130 nhưng bạn lại nghĩ rằng nó là 120” – Charlie Munger

Hãy thừa nhận mình ngu. Vì nó là một đức tính tốt cần có nếu bạn muốn thành công!

Vậy hen ~ 99SimpleLife

Đọc bài viết khác của tui:

Đây là blog về “Thiết kế cuộc sống” và “Tự do tài chính”.

Hãy comment cho tui biết bạn muốn tui chia sẻ điều gì nhé!

Bạn có thể tham gia hai cộng đồng của 99SimpleLife tại đây:

1. Thiết kế cuộc đời thịnh vượng.

2. Hội những người muốn Tự do tài chính

Post Comment